ទីតាំង

អាត បាសែល |  Wynwood, Miami 2023

អាត បាសែល | Wynwood, Miami 2023

ម៉ៃអាមី, FL

«ជាមួយ នឹង សមាធិ សហការ ណាមួយ អាច មាន បញ្ហា ប្រឈម ហើយ ថែម ទៀត នៅ ពេល ដែល រចនាប័ទ្ម និង គំនិត របស់ សិល្បករ នីមួយៗ មាន ភាព ខុស គ្នា។ នេះ ជា ឱកាស ដ៏ ពិសេស មួយ ។ បំណែក ដែល បញ្ជា [...]

Read more
Boys & Girls Club of Greater Haverhill

Boys & Girls Club of Greater Haverhill

Haverhill, MA

The Boys and Girls Club of Greater Haverhill's mission is "គឺដើម្បីអាចឱ្យយុវជនទាំងអស់ ជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការយើងច្រើនបំផុត, ដើម្បីឈានទៅដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេជាផលិតផល, ការថែរក្សា, [...]

Read more
Broadway Wall Haverhill, MA

Broadway Wall Haverhill, MA

Haverhill, MA

យើង Art Golden បានប្តូរជញ្ជាំងទំហំ ៣០០ ហ្វីត នៅលើ Broadway thoroughfare របស់ Haverhill នៅផ្លូវឆ្លងកាត់នៃ Thorndike St ដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងឃើញរថយន្តជាង ១២០០០គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃ! ស្នាដៃស្នាដៃស្នាដៃ [...]

Read more
អាជ្ញាធរលំនៅដ្ឋាន Haverhill

អាជ្ញាធរលំនៅដ្ឋាន Haverhill

Haverhill, MA

បេសកកម្ម របស់ អាជ្ញាធរ លំនៅដ្ឋាន ហាវើហ៊ីល (Haverhill Housing Authority) គឺ «ដើម្បី ផ្តល់ ឱកាស លំនៅឋាន ដែល មាន តម្លៃ សមរម្យ ដល់ ប្រជាជន នៃ ទីក្រុង ហាវើរីហ៊ីល និង តំបន់ ជ្រលង ភ្នំ Merrimack និង ព្យាបាល អ្នក ស្នើ សុំ និង អ្នក ចូល រួម កម្មវិធី [...]

Read more
ផ្កា Passion

ផ្កា Passion

Haverhill, MA

Hailey Bonia, a.k.a. FLOURISH, returns to Haverhill to transform a pivotal entrance to the city with her vibrant, natural floralscapes. ហើយតើកន្លែងណាខ្លះដែលប្រសើរជាងហាងផ្កា?! [...]

Read more
MEVA Garage

MEVA Garage

Haverhill, MA

អាជ្ញាធរ ដឹក ជញ្ជូន តំបន់ Merrimack Valley (MVRTA) គឺ ជា សេវា ដឹក ជញ្ជូន សាធារណៈ របស់ អ្នក។ MVRTA បម្រើការនៅទិសឦសាននៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតដែលមានផ្លូវរថយន្តក្រុងដែលគ្រោងទុកជាង ១លានគីឡូម៉ែត្រ និង [...]

Read more
270 Union St. – ជញ្ជាំងខាងក្រោយ

270 Union St. – ជញ្ជាំងខាងក្រោយ

លីន, MA
Read more
87 Oxford St.

87 Oxford St.

លីន, MA

អចលនទ្រព្យ ដែល បាន អភិវឌ្ឍ ថ្មីៗ នេះ ស្ថិត នៅ ក្រោម ភាព ជា ម្ចាស់ របស់ R|H Investment Group។ ស្ថាបនិក R|H, Dan និង Ray, ឈានដល់ Beyond Walls ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃ [...]

Read more
៦ សេនសេនត្រល់

៦ សេនសេនត្រល់

Chicopee, MA

Bezt ដែលមានឈ្មោះពិតគឺ Mateusz Gapski កើតមកក្នុងឆ្នាំ 1987 នៅក្នុងប្រទេស Turek ប្រទេសប៉ូឡូញ។ តាំង ពី ក្មេង មក គាត់ បាន បង្ហាញ ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត សិល្បៈ គូរ ការ បំផុស គំនិត ពី ពណ៌ ដ៏ រស់ រវើក [...]

Read more