Percy Fortini-Wright

ភឺស៊ី ហ្វតធីនី រ៉ាយ គឺ ជា វិចិត្រ ករ ដែល មាន មូលដ្ឋាន នៅ ទី ក្រុង បូស្តុន ដែល បាន ទទួល ទាំង BFA និង MFA របស់ គាត់ ពី វិទ្យា ស្ថាន សិល្បៈ បូស្តុន នៅ សាកល វិទ្យាល័យ ឡេសលី ។ កាល នៅ ក្នុង យុវវ័យ របស់ លោក លោក បាន សរសេរ គំនូរ [...]

អាន ជីវសាស្ត្រ