Анкета централног квадратног лота

Ово истраживање спроводи Беyонд Wаллс како би се прикупили инпути из заједнице Лин о њиховим преференцијама за отворене, неискоришћене просторе. Наш приоритет широм Креативних плацемакинг иницијатива је ангажовање локалних становника и партнера у планирању и извршењу догађаја и активности које доносе живот јавним просторима и унаоставају наш осећај заједништва.